Praktisk informasjon om Sommerleiren

Hovedkurset er delt inn i dans og spel. Vi deler inn i grupper etter alder og nivå slik at det blir et godt tilbud for hver enkelt. Alle deltakerne har også fellesundervisning i sang, teater og dans mm. I tillegg går vi på tur sammen og får oppleve mange spennende konserter på festivalen fredag, lørdag og søndag. Mye sosialt opplegg som passer for alle.

Deltakeravgift: 800,- per pers. Søskenmoderasjon: 600,- per pers. (200,- rabatt). Avgifta dekker mat, kursdeltakelse, opphold og festivalpass. Reise ordnes av hver enkelt, vi anbefaler å samkjøre til området.